0180 - 234 102

Wie wil er nou werken?

Leuk werk dat bij je past is belangrijk. Werk zorgt, naast het inkomen wat je er mee verdiend, dat je je nuttig voelt en je bent onderdeel van het team en van waarde voor de organisatie waar je voor werkt.

Als je door gezondheidsproblemen je werk niet meer kan doen, je niet meer op je plek zit of de werkplek verdwijnt door een reorganisatie, zal je op zoek moeten gaan naar nieuw toekomstperspectief. Wij helpen je hierbij!

Wij verzorgen op maat gemaakte trajecten voor externe re-integratie (re-integratie spoor 2), loopbaantrajecten en outplacement. Ook bieden we andere op maat gemaakte trajecten aan in het verlengde van werk, vitaal en bevlogen. Met onze jarenlange ervaring kijken we samen, middels een intakegesprek, wat het beste bij je past, wat je nodig hebt om verder te kunnen, waar je naar toe wilt en welke instrumenten we daarvoor in moeten zetten. Hierbij richten we ons vooral op individuele coaching en begeleiding.

Voor leidinggevenden, HRM en directie hebben we een speciale op maat gemaakte trainingen beschikbaar.

En als je je werk niet meer kunt doen? Wat dan?

Arbeidsdeskundig onderzoek
Als het door ziekte onzeker of duidelijk is dat de werknemer het eigen werk (op termijn niet) volledig kan uitvoeren, dan is arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Voor het arbeidsdeskundig onderzoek is een actueel Inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts nodig en een functieprofiel.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: “Is de huidige functie voor betrokkene, uitgaand van het Inzetbaarheidsprofiel (IP) van de bedrijfsarts nog geschikt? Is de huidige functie voor betrokkene uitgaand van het IP geschikt te maken door aanpassingen en/of inzet van voorzieningen? Is herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1)? Is betrokkene aangewezen op passend werk bij een andere werkgever (spoor 2)?”

De arbeidsdeskundige bezoekt het bedrijf en heeft een interview met de werknemer en een vertegenwoordiger van de werkgever. Ook vindt een (fysieke) inventarisatie plaats van de werkplek en wordt onderzocht of er andere functies in de eigen organisatie die passend zouden kunnen zijn op basis van het inzetbaarheidsprofiel. Tot slot wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor re-integratie in het tweede spoor. De werkgever en werknemer ontvangen een rapportage van de bevindingen en een re-integratieadvies.

Spoor 2
Als blijkt uit het arbeidsdeskundig onderzoek dat het niet duidelijk is of de medewerker duurzaam kan terugkeren in het eigen werk of dat dit helemaal niet mogelijk is dan is het verplicht vanuit de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) een spoor 2 traject te starten. Dit houdt in ander werk bij een andere werkgever, rekening houdend met de aanwezige beperkingen.

We maken op basis van het intakegesprek met de medewerker een plan van aanpak voor de verdere invulling van het spoor 2 traject.

Loopbaan- en outplacementcoaching
Wij begeleiden werknemers op de oriëntatie binnen hun eigen of richting ander werk.

Op basis van een intakegesprek door een loopbaancoach stellen we een programma op maat samen.