0180 - 234 102

Niks is zo helend als inzicht

Zodra je inzicht hebt in je situatie, in je mogelijkheden en in je oplossingen kun je de regie voeren. Dit geeft overzicht en rust. Het zorgt ervoor dat je doelgericht kunt handelen en op passende momenten kunt loslaten.

Opact Advies kenmerkt zich door een sterk analytisch vermogen in problemen rondom gezondheidsmanagement en biedt doelgerichte oplossingen om de arbeidsparticipatie te verhogen. Een multicausale analyse biedt inzicht in de mate waarin ziekte, sociale omstandigheden, werkomstandigheden, loopbaangerelateerde zaken een bijdrage bieden aan de uitval van medewerkers.

Door de persoonlijke begeleiding waarbij deskundigheid en oprechte betrokkenheid en integriteit voorop staan kunnen we snel met de medewerker en werkgever tot een gezamenlijke plan komen om bestaande problemen in het ziekteverzuim op te lossen.

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen.

Actief

Hoe kunnen we de verzuimdrempel verhogen, de re-integratiedrempel verlagen en over en weer commitment van medewerkers en werkgever versterken?

Voorafgaand aan de uitvoering wordt er een analyse gemaakt van het bestaande ziekteverzuim. Gedurende de eerste periode van de samenwerking wordt ook het karakter van het bedrijf bestudeerd. Wat is de missie van het bedrijf en komt de stijl van leidinggeven daarmee overeen en waar lopen we hiermee in de praktijk tegen aan.

Opact Advies fungeert dan als een actieve en betrokken sparringpartner en kan desgewenst of zo nodig bijdragen in het leveren van persoonlijke begeleiding aan zowel medewerkers als HRM en leidinggevenden.

Zorgvuldig

Bij ziekteverzuim kunt u rekenen op een zorgvuldige begeleiding conform de Wet Verbeterde Poortwachter waarbij gebruik gemaakt wordt van een Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB-er), casemanager en een geregistreerde Bedrijfsarts.

Opact Advies beschikt over een uitgebreide waaier van secundaire partijen waaronder  psychologen, expertisebureaus, aanbieders van multidisciplinair trajecten, mediators om de hoogst kwalitatieve begeleiding te kunnen borgen.

Aan de preventie kant hebben we een aantal mooie trajecten (lees meer bij tabblad vitaal en bevlogen). Veel van deze trajecten zijn ook in te zetten als interventie tijdens een verzuimperiode. Wij gaan graag met u in gesprek om een vitaliteits- en verzuimscan uit te voeren, om zo samen te onderzoeken wat en hoe er winst behaald kan worden aan de preventieve kant.

 

ABONNEMENTEN

Voor de arbodienstverlening bieden wij drie verschillende varianten aan:

All-in abonnement
Dit abonnement bevat alle medische beoordelingen ten aanzien van de wet verbetering poortwachter voor een vast bedrag per jaar.

Q1 abonnement
Onder dit abonnement vallen de eerste 3 maanden van een ziekmelding en de daarbij behorende begeleiding wat betreft de wet verbetering poortwachter. Is uw medewerker onverhoopt langer ziek, dan betaalt u, vanaf de 4e maand, voor de spreekuren op basis van verrichtingen.

Verrichtingen abonnement
Dit abonnement is speciaal samengesteld voor bedrijven die zo nu en dan een beroep willen doen op de bedrijfsarts of de casemanager en volledig eigen regie hebben binnen het verzuimproces. Met dit abonnement valt u onder de verplichte aansluiting bij een arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts.